پس از اجرای موفق مسابقه درست کردن چندزبانه خیارشور توسط فراگیران پسر و دختر به سراغ واکاوی هندوانه می رویم. آیا پُر آب تر از هندوانه میوه ای سرغ دارید یا این اول هندوابه بود بعد شد هندوانه!؟

منتظر شما در مسابقه هنوانه خوری هستیم...

ثبت نام دبستان و پیش دبستانی غیردولتی دخترانه السا

مجهز به دی کِر و مراقبت پس از مدرسه
و 
باشگاه چندزبانه