دوره خردسالان و کودکان ... .T ] Kids Talk ]

این دوره مختص دوره دبستانی می باشد که در این دوره مجموعه کتابهای phonic  به همراه سری کتابهای First Friends در ده ترم تدریس می گردد. Phonics یک سیستم آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان است که توسط تعدادی از مربیان زبان انگلیسی در کشور انگلستان گردآوری شده است. در این سیستم آموزش کودکان با آموختن آواهای حروف زبان انگلیسی و در کنار هم گذاشتن صداها موفق به خواندن و نوشتن می شوند. در این روش برای هر یک از حروف Action خاص در نظر گرفته شده است که معادل سازی فارسی آن می باشد تا بهتر در ذهن کودک نقش ببندد که کودک این Action را با حرکات دست و صورت و یا بدن خود نشان می دهد. Gesture بدان معناست که کودک هر کدام از صداها را با Action آن صداها می آموزد. و برای هر ترم وسایل کمک آموزشی  نظیر اسباب بازی، Flash card ،cd های جذاب همراه با نمایش و بازی، سرود در نظر گرفته شده است. روند یادگیری خواندن و نوشتن زبان خرد سالان تاک اینگونه است : خواندن و نوشتن همزمان = متن < جملات < کلمات < صداها این کلاسها در دوره های دو روزه یا سه روزه تشکیل می شود بدلیل فرار بودن زبان ، کلاسهای سه روزه پیشنهاد می گردد. هر کتاب در دو ترم تدریس می شود. در پایان دوره زبان آموز تسلط کافی به خواندن و نوشتن از طریق ضمیر نا خود آگاه پیدا میکند.

دوره نوجوانان ... T.T ] Teenagers Talk ]

در برخی از ترمها در صورت داشتن مشکل و پایین بودن سن زبان آموزان که ممکن است باعث زدگی شاگردان شود بطور توافقی با اولیاء کتابهای درسی احتمال سه ترم شدن وجود دارد. در این دوره کتاب Familly Friends شامل 7 کتاب در بیست ترم به همراه کتب جنبی جدید همراه با cd Reading & Writing تدریس می شود. برای بالا بردن اطلاعات علمی و بینش آنها بیشترین تاکید بر روی چهار مهارت خواندن، نوشتن، مکالمه و گرامر می باشد. پس از توانایی گذراندن چند ترم زبان آموز توانایی صحبت کردن را پیدا می کنند و تسلط آنها به گرامر و لغات قابل توجه است. سن شروع ازچهارم ابتدایی می باشد. یا کسانیکه پراکنده انگلیسی خوانده اند و ترم آنها بعد از تعیین سطح مشخص میشود.

دوره بزرگسالان ... A.T ] Adult Talk ]

در این دوره کتابها در 18 ترم تدریس می شود و مخصوص کسانی است که از کودکی شروع به یادگیری زبان کرده اند و در این ترم بطور تخصصی به فراگیری زبان می پردازند در این ترمها چهار مهارت با کتابهای تخصصی آموزش داده می شود.

دوره پیشرفته ... A.E.T ]  Advance English Talk ]

در این سه دوره کتابهای Land Mark بهمراه کتابهای جنبی IELTS ،TOEFL هر کدام در 4 ترم تدریس می شود این ترمها آزمون ورودی دارند و پس از گرفتن نمره قبولی مدرک رسمی تاک اعطا خواهد شد. امتحان ورودی این ترم دو هفته قبل از پایان ترم می باشد. سن شروع از اول دبیرستان می باشد درغیر اینصورت نمره ترم قبل باید 85 باشد.